Wersje językowe
Waluty
Regulamin
REGULAMIN

I. Postanowienia ogólne:

1. Strona internetowa www.sklep-alkoholowy.pl prowadzona jest przez pana Cezarego Wochala posiadającego działalność gospodarczą jako firma Cezar Cezary Wochal i mająca siedzibę w Józefowie przy ulicy Piłsudskiego 128, NIP: 524-262-80-12, numer telefonu: 511 746 252, adres poczty elektronicznej: cezar@sklep-alkoholowy.pl.

2. Regulamin jest skierowany do konsumentów detalicznych.

3. Oferta sklepu internetowego skierowana jest tylko i wyłączne do osób pełnoletnich. Sprzedający w przypadku wątpliwości ma prawo poprosić Kupującego o okazanie lub przesłanie drogą elektroniczną dokumentu potwierdzającego tożsamość.

4. Administratorem danych osobowych Klienta jest Usługodawca. Dane osobowe Klienta przetwarzane są tylko i wyłącznie w celach przedstawionych w poniższym Regulaminie i są zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Klient ma prawo do wglądu oraz aktualizacji danych w zakładce „Moje Konto”.

5. Definicje:
a) SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA – Cezar Cezary Wochal, ul. Piłsudskiego 128, 05-420 Józefów, NIP: 5242628012, numer telefonu: 511 746 252, adres poczty elektronicznej: cezar@sklep-alkoholowy.pl.
b) KLIENT/USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, która jest pełnoletnia bądź przynajmniej w momencie składania zamówienia nabywająca zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale która nawiązując stosunek prawny z Usługodawcą nabywa zdolność prawną.
c) KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1946 nr 16, poz. 93 ze zm.).
d) SKLEP INTERNETOWY – platforma pod adresem www.sklep-alkoholowy.pl, na której można składać zamówienia.
e) REGULAMIN - poniższy regulamin sklepu internetowego www.sklep-alkoholowy.pl.
f) TOWAR – produkty prezentowane na stronie internetowej www.sklep-alkoholowy.pl będące ofertą sprzedaży.
g) UMOWA SPRZEDAŻY – umowa zawarta na odległość między Klientem a Sprzedawcą w celu nabycia towaru prezentowanego na stronie internetowej www.sklep-alkoholowy.pl.
h) USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.
i) ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta o zawarciu Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą na Towar oferowany przez Sklep internetowy.
j) DANE OSOBOWE – informacje podawane przez Klienta w celu złożenia zamówienia i pozwalające na zidentyfikowanie osoby.
j) MOJE KONTO – strefa Klienta, do której Klient loguje się poprzez indywidualny login (nazwę) oraz hasło, zawierająca dane osobowe podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach.
k) KOSZYK – zbiór Towarów, które Klient chce zamówić przez stronę internetową.
l) FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny na stronie internetowej www.sklep-alkoholowy.pl, pozwalający na złożenie Zamówienia Towarów zawartych w Koszyku wraz z wyborem sposoby dostawy oraz płatności.
m) DOSTAWA – Klient ma prawo do wyboru w jaki sposób otrzyma swoje Zamówienie, wybór dostępny jest w Formularzu Zamówienia.
n) PŁATNOŚĆ - Klient ma prawo do wyboru w jaki sposób dokona opłaty swojego Zamówienia, wybór dostępny jest w Formularzu Zamówienia.
o) DZIEŃ ROBOCZY – uznaje się za dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

6. Sklep internetowy www.sklep-alkoholowy.pl zastrzega sobie prawo do pozbawienia możliwości złożenia zamówienia przez Klienta, który w sposób jawny i z pełną premedytacją łamie zakazy przedstawione w poniższym Regulaminie.

7. Usługodawca oświadcza, że produkty przedstawione na stronie internetowej
www.sklep-alkoholowy.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia Umowy sprzedaży.

8. Zdjęcia Towarów podanych na stronie internetowej mają charakter podglądowy. Usługodawca zastrzega sobie prawo do sprzedaży Towaru, który jest aktualnie dostępny w sklepie, a różnice wynikają jedynie z nowego opakowania, designu butelki lub etykiety itp. Zmiana wyglądu Towaru nie wpływa na jakość prezentowanego Towaru.

9. W przypadku braku danego Towaru lub niewystarczającej ilości zamówionej przez Klienta, Klient zostanie o tym poinformowany bezzwłocznie.

10. Ceny prezentowanych Towarów są cenami brutto w walucie PLN i nie zawierają kosztów wysyłki. Do każdego Zamówienia dołączany jest paragon. W przypadku, gdy Klient prosi o wystawienie faktury VAT, taka informacja powinna znaleźć się w Informacjach dodatkowych do zamówienia.

11. Klient ma obowiązek podać e-mail oraz numer telefonu, które pozwolą na Złożenie zamówienia i kontakt ze Sklepem. Na podany e-mail zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia oraz Klient będzie informowany na bieżąco o stanie realizacji zamówienia.

II. Zawarcie umowy

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą sklepu internetowego, należy wejść na stronę www.sklep-alkoholowy.pl, wybrać interesujący Towar i dodać go do Koszyka. Klient ma prawo do modyfikacji ilości zamawianego towaru.

2. Klient musi zarejestrować się na stronie www.sklep-alkoholowy.pl  by złożyć zamówienie. Założenie Konta na stronie ułatwia składanie zamówień w przyszłości i pozwala na obserwowanie stanu realizacji danego zamówienia.

3. By zawarcie Umowy między Klientem a Sprzedawcą przebiegło poprawnie, Klient zobowiązany jest do podania: danych osobowych (imię i nazwisko) i potwierdzających jego wiek (data urodzenia), adres dostawy, adres e-mail, telefon kontaktowy.

4. Możliwe modyfikacje w zamówieniu są możliwe do momentu, aż Klient sam nie potwierdzi składanego zamówienia.

5. Jeżeli Klient potrzebuje faktury VAT, taka informacja powinna znaleźć się w Informacjach dodatkowych przed złożeniem zamówienia.

6. Złożenie zamówienia potwierdzane jest bezzwłocznie przez Sprzedawcę poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta przy składaniu zamówienia. Otrzymanie wyżej wymienionej wiadomości przez Klienta skutkuje zawarciem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Klient na bieżąco jest informowany o stanie realizacji zamówienia.

7. Klient zobowiązuje się do opłacenia i odbioru Zamówienia w sposób wybrany przy składaniu Zamówienia.

8. Jeżeli Klient nie wywiąże się z zawartej Umowy sprzedaży (m.in. zamówienie nie zostanie opłacone bądź nieodebrane) Sklep może odmówić składania kolejnych Zamówień przez danego Klienta.

III. Sposoby i terminy płatności

1. Sprzedawca umożliwia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy sprzedaży:
a) płatność gotówką przy odbiorze osobistym,
b) płatność przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedawcy:
numer konta banku Santander: 16 1090 2835 0000 0001 2991 1072
podając w tytule przelewu numer zamówienia,
c) płatność natychmiastowym przelewem online obsługiwanym przez platformę DotPay.pl

2. Przy wyborze płatności przelewem, Klient zobowiązuje się do opłacenia Zamówienia złożonego na stronie www.sklep-alkoholowy.pl w terminie 7 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia. Wysłanie towaru nastąpi po opłaceniu zamówienia.
 
3. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

IV. Dostawa

1. Sprzedawca umożliwia Klientowi następujące sposoby dostawy z tytułu Umowy sprzedaży:
a) odbiór osobisty,

2. Odbiór osobisty jest możliwy pod adresem: Cezar Wina i alkohole, ul. Piłsudskiego 128, 05-420 Józefów, ul. Rembrandta 2, 03-531 Warszawa lub ul. Wiejska 9, 00-480 Warszawa

3. Koszty dostawy wynoszą:
a) przy wyborze odbioru osobistego – bezpłatnie

4. Termin odbioru Zamówienia przez Klienta wynosi do 7 dni roboczych (licząc od dnia zawarcia Umowy sprzedaży opłacanych przelewem i w momencie zaksięgowania pieniędzy na koncie).

5. Termin zamówienia może się wydłużyć, jeżeli:
a) brakuje danego towaru lub jest dostępna jego niewystarczająca ilość – Klient zostanie o tym poinformowany bezzwłocznie
b) Sklep nie otrzymał od Klienta zapłaty za Zamówiony Towar.

V. Zwroty

1. Klientowi, który zawarł umowę na odległość, przysługuje prawo do zwrotu Towaru (odstąpienia od Umowy sprzedaży) bez podawania przyczyny w terminie 14 dni liczone od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru. Aby zachować termin, należy złożyć odpowiednie oświadczenie o odstąpieniu od Umowy (załącznik do Regulaminu). Oświadczenie to można odesłać w formie papierowej na adres: ul. Piłsudskiego 128, 05-420 Józefów  bądź w formie elektronicznej na adres: cezar@sklep-alkoholowy.pl.

2. Zwrotowi ulegają tylko i wyłącznie produkty nowe, nieużywane, w oryginalnym opakowaniu oraz posiadające nienaruszone znaki akcyzy.

3. Jeżeli zwrot zostanie rozpatrzony pozytywnie, poniesione koszty zostaną zwrócone Klientowi bezzwłocznie w sposób w jaki Zamówienie zostało opłacone.

4. Zwracany Towar powinien być bezzwłocznie oddany lub odesłany po złożeniu pisemnego oświadczenia przez Klienta. Towar prosimy odsyłać na adres: ul. Piłsudskiego 128, 05-420 Józefów. Do dołączonego Zwrotu należy dołączyć dowód zakupu (paragon lub faktura VAT).

5. Jeżeli w ocenie Sprzedawcy istnieje prawdopodobieństwo, że Towar był użytkowany przez Klienta, zwrot nie zostanie przyjęty. W tym przypadku zostanie sporządzony odpowiedni dokument, wyjaśniający przyczyny negatywnej decyzji Sklepu, a Towar zostanie odesłany na koszt Klienta.

6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

VI. Reklamacje

1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku gdy:
a) nastąpiło uszkodzenie mechaniczne powstałe w trakcie transportu Zamówienia do Klienta;
b) stwierdza się niezgodność otrzymanego Towaru z Zamówieniem.

2. W przypadku wyboru przesyłki kurierskiej Klient zobowiązany jest sprawdzić czy paczka nie zawiera śladów uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu. Jeżeli paczka została uszkodzona, Klient zobowiązany jest do sporządzenia protokołu szkody w momencie odbioru Towaru w obecności kuriera. Brak wyżej wymienionego protokołu skutkuje nie uznaniem reklamacji przez Sprzedającego.

3. Podpis dokumentu potwierdzającego odbiór Zamówienia przez Klienta stanowi akceptację otrzymanego Zamówienia.

4. Towar uszkodzony w trakcie transportu zostanie wymieniony na pełnowartościowy lub jeśli to niemożliwe (np. brak na stanie magazynowym) Sklep zwróci Klientowi poniesione koszty lub zaoferuje inny Towar z dostępnej oferty Sklepu.

5. W przypadku niezgodności Towaru z Zamówieniem, Sklep zobowiązuje się o dostarczenie bezzwłocznie Towaru zamówionego przez Klienta, a jeśli będzie to niemożliwe (np. brak na stanie magazynowym) Sklep zwróci Klientowi poniesione koszty lub zaoferuje inny Towar z dostępnej oferty Sklepu.

6. Reklamacja będzie rozpatrzona w ciągu 14 dni licząc od dnia jej otrzymania.

VII. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca - www.sklep-alkoholowy.pl.

2. Sprzedawca przykłada ogromną uwagę do ochrony danych osobowych Klienta. Sprzedawca dokłada wszelkich starań by Klient miał pewność, że dane nie są udostępniane osobom nieupoważnionym oraz nie są w żaden sposób przetwarzane i wykorzystywane. Sprzedawca sprawuje ciągłą kontrolę nad przetwarzaniem danych osobowych Klienta.

3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak konieczne do złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy sprzedaży (wymagane dane – punkt II. 3).  

4. Założenie przez Klienta konta na stronie www.sklep-alkoholowy.pl umożliwia szybkie składanie Zamówień. Klient ma prawo do wglądu i modyfikacji tych danych w zakładce „Moje konto”.

5. Możliwymi odbiorcami danych osobowych Klienta mogą być:
a) firma kurierska – Sklep zobowiązany jest przekazać danemu przewoźnikowi danych osobowych Klienta tylko w celu realizacji Zamówienia; dane te są wykorzystywane jednorazowo tylko na potrzeby realizacji zamówienia i nie są w żaden sposób później wykorzystywane przez przewoźnika lub gromadzone w bazie danych.
b) przy wyborze płatności elektronicznej – Sklep zobowiązany jest przekazać Blue Media S.A. (bluemedia.pl) danych osobowych Klienta tylko w celu realizacji Zamówienia; dane te są wykorzystywane jednorazowo tylko na potrzeby realizacji zamówienia i nie są w żaden sposób później wykorzystywane przez Blue Media S.A. lub gromadzone w bazie danych.

6. W przypadku gdy Klient uważa, że jego dane nie są wykorzystywane w sposób prawidłowy, należy bezzwłocznie poinformować o tym Sklep przez wysłanie pisemnego oświadczenia na adres ul. Piłsudskiego 128, 05-420 Józefów lub kontakt elektroniczny pod adresem cezar@sklep-alkoholowy.pl.

7. Zgodnie z ustawą, o której mowa w punkcie I. 4., Klient ma prawo kontrolować przetwarzanie swoich danych osobowych na zasadach w wyżej wymienionej Ustawie, równocześnie Sklep może usunąć dane osobowe Klienta z bazy danych, jeżeli Klient zgłosi taką żądanie.

8. Jeżeli w rozumieniu Sklepu, Klient w wyraźny sposób naruszył Regulamin funkcjonowania Sklepu internetowego lub przedstawił nieprawdziwe dane osobowe, jego konto może zostać usunięte i ponowne składanie Zamówień nie będzie możliwe.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim.

2. Składając Zamówienie Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go.

3. Znaki towarowe, logotypy, znaki graficzne oraz nazwy Towarów wykorzystane na stronie www.sklep-alkoholowy.pl są znakami zastrzeżonymi przez ich właścicieli i służą tylko do ich identyfikacji.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany poniższego Regulaminu, o czym Klient zostanie poinformowany bezzwłocznie.

5. W sprawach nieuregulowanych poniższym Regulaminem obowiązują obecne przepisy:
a) Kodeksu cywilnego – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2012 (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.),
b) o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r., poz. 827 ze zm.).

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.10.2018r.
 
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY


Sklep Cezar Cezary Wochal
Ul. Piłsudskiego 128
05-420 Józefów
e-mail: cezary.wochal@gmail.com    Ja, ………………………………………………………………………………………………………………………………
niniejszym informuję, że odstępuję od Umowy sprzedaży następujących Towarów*:
a) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
c) …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
*w razie potrzeby listę przedłużyć


Numer Umowy sprzedaży: ……………………………………………………………………………………………………..
Data zawarcia Umowy sprzedaży: …………………………………………………………………………………………..
Data odebrania Zamówienia: …………………………………………………………………………………………………
Numer konta bankowego: ………………………………………………………………………………………………………
Adres Klienta: …………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….    ………………………………………………………………..
                              Miejscowość, data                        Czytelny podpis Klienta
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl