Wersje językowe
Waluty
Regulamin konkursu „Walentynki 2024”

Regulamin konkursu „Walentynki 2024”

 

 

Postanowienia ogólne

 

1. Organizatorem konkursu jest firma „Cezar Cezary Wochal” z siedzibą ul. Piłsudskiego 128, 05-420 Józefów, NIP: 5242628012

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis

facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z

organizacją konkursu na łamach serwisu.

Warunki uczestnictwa

4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, zamieszkujące na terenie Polski.

5. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie

Facebook.

6. Konkurs trwa od dnia 06.02.2024 do dnia 10.02.2024 do godz 20.00

7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone: dnia 11.02.2024 za pośrednictwem fanpage’a.

8. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook

znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/CezarAlkohole/?locale=pl_PL

9. Będzie nam niezmiernie miło jeśli uczestnik polubi/zaobserwuje fanpage’a CEZAR Alkohole.

 

Zadanie konkursowe

 

10. Zadanie konkursowe polega na udzieleniu odpowiedzi w komentarzu pod postem konkursowym „Walentynki 2024” na pytanie „Komu i dlaczego chciałbym/chciałabym podarować Walentynkowy Zestaw Upominkowy, jeśli wygram w konkursie”, oraz opatrzenie jej hasztagiem #konkurs

11. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi

12. W konkursie zostanie wyłoniony jeden zwycięzca.

13. Najciekawsza, najlepsza, najzabawniejsza odpowiedź konkursowa zostanie wybrana przez pracowników „Cezar Cezary Wochal” na drodze głosowania.

14. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za

pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook.

15. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w

wypowiedziach.

16. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały

udziału w konkursie.

Nagroda

 

17. Nagrodą w konkursie jest Walentynkowy Zestaw Upominkowy. Wino wchodzące w skład zestawu, może być zamienione na wino bezalkoholowe, jeśli takie będzie życzenie zwycięzcy.

18. Nagrodę można odebrać osobiście w Sklepie stacjonarnym w Warszawie na ul.Rembrandta 2, lub wysyłkowo.

19. Nagrodę należy odebrać najpóźniej do dnia 18.02.2024, po tym czasie nagroda traci ważność.

20. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpagu.

21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z

przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.

22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez

Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie

Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.

23. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie

Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w

serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

 

 

Reklamacje

 

24. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia

konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: cezary.wochal@gmail.com

25. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W

tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Facebooku – „Walentynki 2024”).

  1. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

 

Obowiązek informacyjny

 

27. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest „Cezar Cezary Wochal” z siedzibą ul. Piłsudskiego 128, 05-420 Józefów.

28. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia

Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku CEZAR Alkohole.

29. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym

wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy , a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

 

Postanowienia końcowe

30. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu

cywilnego i inne przepisy prawa.

31. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny

właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.

32. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.

Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage CEZAR Alkohole.

33. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl